Vilka är vi?

Winthers Revisionsbyrå etablerades redan 1983 och består av ett 15-tal medarbetare varav fyra är kvalificerade (auktoriserade och godkända) revisorer. Winthers är ett medelstort revisions- och konsultföretag med kunder i många olika branscher. Vi ser oss som specialister på ägarledda företag och ägarfrågor.

Under de senaste åren har revisionsbranschen koncentrerats till ett fåtal större aktörer och ett antal små enmansföretag. Vi tror inte på det! Vi tror istället på att erbjuda såväl ett brett utbud av tjänster som ett personligt engagemang.