Globalt nätverk

GLOBALT NÄTVERK UHY-INTERNATIONAL

  • UTLANDSETABLERING?
  • INTERNATIONELL BESKATTNING OCH MOMSFRÅGOR?
  • TRANSFER PRICING VID GRÄNSÖVERSKRIDANDE VERKSAMHET?

Frågorna kan vara många och komplicerade när man driver verksamhet utomlands eller planerar att etablera sig i ett annat land.

Winthers Revisionsbyrå är medlem i UHY International som är en sammanslutning av oberoende revisions- och konsultfirmor med inriktning på mindre och medelstora företag. Som medlem i det världsomspännande nätverket UHY International kan vi erbjuda våra kunder kvalificerad och anpassad rådgivning över hela världen. 

Vi kan hjälpa er med en första kontakt i de flesta länder som Sverige har affärer med. UHY International etablerades 1986 och medlemsföretagen har sammanlagt cirka 7 850 medarbetare vid drygt 325 kontor och finns representerade i över 95 länder.

Läs mer om UHY på www.uhy.com

Kontakta gärna Auktoriserade revisor Ragnar Santesson som är nätverkets internationella kontaktperson i Sverige.