4 tips i Coronatider

Vår redovisningskonsult Mikael sammanställer ett par saker att tänka på som företagare i Corona-tider!
• Omställningsstöd
• Korttidspermittering
• Se över de fasta kostnaderna
• Kontrollbalansräkning vid halvt aktiekapital

Omställningsstöd
Det har gått att söka omställningsstöd för dig som företagare som på grund av Covid-19 haft en minskad omsättning. Det har tidigare gått att söka för perioden mars-juli. Regeringen har föreslagit ett förlängt omställningsstöd som ska gå att söka för stödperioderna augusti-oktober.


Korttidspermittering
Även om man helst inte vill göra detta så kan det vara av ytterst vikt för företagets ekonomi att eventuellt permittera personal och på så sätt få stöd från Tillväxtverket under Corona-epidemin när inkomsterna i bolaget inte är densamma som tidigare i företaget. Läs mer på Tillväxtverkets hemsida.


Fasta kostnader
De fastakostnaderna är oftast de största kostnaderna i bolaget. Se över vad företaget betalar i månaden för tex hyra, telefon, leasingbilar och övriga kostnader för att få en helhetsbild av var just ditt företag kan sänka kostnader någonstans.


Kontrollbalansräkning
Är halva aktiekapitalet förbrukat i bolaget så är företagets styrelse skyldig att upprätta en kontrollbalansräkning när misstanke om detta finns. Nu under Corona-epidemin så är detta viktigt att kontrollera det egna kapitalets status med din redovisningskonsult. Om du har frågor kan du kontakta oss på Winthers på info@winthers.se  eller kontakta oss


Omställningsstöd

Skatteverket
Korttidspermittering