VARFÖR SKATTERÅDGIVNING?

Vare sig ägarna vill det eller ej så är ofta den krassa verkligheten att ägarens privatekonomi är intimt sammanflätad med företagets ekonomi. Samtidigt är det svenska skattesystemet oerhört komplext för både företag och privatpersoner. Vi på Winthers är mycket skattekompetenta i.o.m att vi arbetar aktivt med såväl ägare som företaget.

Hjälpen får du naturligtvis från ditt personliga bollplank.

Vi är specialister på ägarledda företag samt ägarfrågor och vi hjälper dig och ditt företag att ta sig igenom den snåriga skattedjungeln. Här följer ett axplock av de områden som vi kan biträda med;

  • Fåmansföretagsbeskattning
  • Beskattning av bolag och icke vinstdrivande organisationer
  • Individbeskattning
  • Incitamentsprogram för ägare och anställda
  • Upprättande av deklaration för företag och privatpersoner
  • Avancerade momsfrågor
  • Internationell beskattning