VÅRA TJÄNSTER

Vår affärsidé är att arbeta nära med våra kunder och dess ägare därför erbjuder vi mer än bara revision.

VARFÖR REVISION?

Revisorn har som huvuduppgift att utföra en oberoende granskning av ett företags årsredovisning, räkenskaper och företagsledningens förvaltning. Många företag som inte enligt lag måste ha en kvalificerad revisor väljer ändå att utse en oberoende revisor. Detta för att såväl ägare, långivare, kunder, leverantörer som anställda skall veta att en tillförlitlig granskning har gjorts. En väl utförd revision ger företaget en kvalitetsstämpel!

VARFÖR BITRÄDE MED REDOVISNING & LÖN?

En kvalificerad redovisningskonsult är en ovärderlig tillgång vid såväl nyetablering som för etablerade företag. Hur ofta önskar sig inte en företagare att få ägna sig åt den huvudsakliga verksamheten och slippa att själv utföra den löpande bokföringen.

Hos oss får du din personliga redovisningskonsult som hjälper dig från ax till limpa.

VARFÖR RÅDGIVNING?

Vi på Winthers ger Dig en proaktiv rådgivning och håller såväl företaget som dess ägare uppdaterad med nya lagförslag och rättspraxis. Vi hjälper dig aktivt med det mesta som har betydelse för företaget och dig som ägare.

Hos oss får du ditt personliga bollplank.

VARFÖR SKATTERÅDGIVNING?

Vare sig ägarna vill det eller ej så är ofta den krassa verkligheten att ägarens privatekonomi är intimt sammanflätad med företagets ekonomi. Samtidigt är det svenska skattesystemet oerhört komplext för både företag och privatpersoner. Vi på Winthers är mycket skattekompetenta i.o.m att vi arbetar aktivt med såväl ägare som företaget.

Hjälpen får du naturligtvis från ditt personliga bollplank.