OM OSS

Winthers Revisionsbyrå etablerades redan 1983 och består av ett 15-tal medarbetare varav fyra är kvalificerade (auktoriserade och godkända) revisorer.

Winthers är ett medelstort revisions- och konsultföretag med kunder i många olika branscher. Vi ser oss som specialister på ägarledda företag och ägarfrågor.

Under de senaste åren har revisionsbranschen koncentrerats till ett fåtal större aktörer och ett antal små enmansföretag. Vi tror inte på det! Vi tror istället på att erbjuda såväl ett brett utbud av tjänster som ett personligt engagemang.

Vi har från våra kunder och kontakter märkt att just den personliga kontakten med revisorn till ett kostnadseffektivt pris efterfrågas starkt. Därför har vi följande affärsidé:

”Vi tillhandahåller revision, ekonomisk rådgivning och skattekonsultationer till ägarledda företag, föreningar och stiftelser inom alla branscher. Vår målsättning är att med det personliga engagemang som präglar en mindre byrå erbjuda våra kunder och dess ägare

– en bättre tjänst till ett konkurrenskraftigare pris än de stora revisionsbyråerna
– en mer heltäckande service än de små revisionsbyråerna”